Brand's

ข้าม

แชร์:

โปรโมชั่น / กิจกรรม

“ไม้เท้าเลเซอร์” นวัตกรรมพลิกชีวิตผู้ป่วยพาร์กินสัน

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ กับงานวิจัยไม้เท้าเลเซอร์เพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน

 โรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมอย่างช้าๆของสมอง ซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ในทางการแพทย์อาการของโรคพาร์กินสันเกิดจากความผิดปกติของความเสื่อมในระบบประสาทส่วนกลาง ในช่วงแรกที่เป็นโรคนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการเด่นชัดที่สุดคือปัญหาด้านการเคลื่อนไหว โดยจะมีอาการสั่น สภาพแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้า และเดินติด มีอาการนอนละเมอ ดมกลิ่นได้น้อยลง ท้องผูกเรื้อรัง และซึมเศร้า จากนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการคิดและพฤติกรรมได้ โดยภาวะสมองเสื่อมเกิดได้ทั่วไปในระยะท้ายของโรค ขณะที่ภาวะซึมเศร้าเป็นอาการจิตเวชที่พบบ่อยที่สุด ทั้งนี้โรคพาร์กินสันพบมากในผู้สูงอายุ โดยส่วนมากเกิดหลังอายุ 50 ปี

   

     
       เนื่องจากโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมอง ซึ่งกระทบกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจึงมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวผิดปกติโดยเฉพาะการเดิน ซึ่งเป็นอาการสำคัญของโรค ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น “ไม้เท้าเลเซอร์” จึงถูกคิดค้นขึ้นโดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย“ไม้เท้าเลเซอร์” ดังกล่าวมีคุณสมบัติจำเพาะต่อผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด โดยอาศัยหลักการกระตุ้นทางสายตาและสิ่งกระตุ้นทางการได้ยิน โดยใช้แสงเลเซอร์และเสียงที่เปล่งออกมาจากไม้เท้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่าย

     
      ศ.นพ.รุ่งโรจน์กล่าวว่า “ผู้ป่วยโรคนี้กว่าครึ่งประสบปัญหาภาวะการเดินติดขัด เวลาเริ่มเดินจะเหมือนกับก้าวเท้าไม่ออก ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาวะอ่อนแรงของร่างกายแต่เป็นการสั่งงานของสมอง ปัญหาการเดินติดจะทำให้ผู้ป่วยล้มได้ง่าย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในบางครั้งการปรับยาพาร์กินสันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา การพัฒนาไม้เท้าพาร์กินสันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และมูลนิธิขาเทียม ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่ด้านปลายไม้เท้าจะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวผลิตแสงเลเซอร์ เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องการเดินติดก็จะกดน้ำหนักลงบนไม้เท้า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ปลายไม้เท้าให้ผลิตแสงเลเซอร์ออกมาเป็นแนวขวางทางด้านหน้าของผู้ป่วย เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นทางสายตาทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินก้าวข้ามไปได้”

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันที่ได้เข้าร่วมโครงการและใช้ไม้เท้าเลเซอร์ในชีวิตประจำวันแล้วกว่า 200 คน แม้ว่าไม้เท้าเลเซอร์จะไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไป แต่ได้นำไปใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและร่วมโครงการกับ ศ.นพ.รุ่งโรจน์เท่านั้น อย่างไรก็ตามไม้เท้าเลเซอร์ก็ทำให้เกิดงานวิจัย เรื่องการศึกษาผลของยาลีโวโดปาและไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด (The Efficacy of Levodopa and Laser-suided Walking Devices in Parkinson’s Disease Patients with Perdominant Gait Freezing) ซึ่งมีการเผยแพร่แล้วและมีการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   

งานวิจัยไม้เท้าเลเซอร์เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพของคนไทย เพื่อยกระดับความรู้ด้านสาธารณสุข และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งงานวิจัยไม้เท้าเลเซอร์สามารถช่วยผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยพบว่า ผู้ป่วยมีจำนวนครั้งที่เดินติดขัดลดลง สามารถเพิ่มระยะก้าวและเพิ่มความเร็วในการเดิน อีกทั้งยังพบด้วยว่าผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคมาก เดินได้ดีกว่ากลุ่มที่มีระดับความรุนแรงของโรคน้อย ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน สามารถร่วมบริจาคได้โดยตรงที่บัญชี “กองทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-582-9596 หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chulapd.org

       
สำหรับทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebros Awards) เป็นทุนวิจัยด้านสุขภาพของคนไทย จัดขึ้นโดยบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จัดขึ้นในปีครั้งแรกในปี พ.ศ.2544 และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 กำหนดมอบทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการวิจัยสุขภาพของคนไทย สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย  ปัจจุบันมีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ดไปแล้ว 48 ผลงาน

ผู้สนใจสามารถขอรับทุน โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์ม จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1 ชุด) มาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ ที่ ประธานกรรมการโครงการทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2650-9777 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจับเซเรบอสอวอร์ด(Cerebos Awards) ประจำปี 2559