Brand's

ข้าม

แชร์:

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วยและโสม

ผลิตภัณฑ์แบรนด์

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วยและโสม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ใบแป๊ะก๊วยและโสมสกัด ผสมซุปไก่สกัด ที่คุณชื่นชอบมาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปของเม็ดเพื่อให้รับประทานสะดวก

ส่วนประกอบ

ซุปไก่สกัด
800 มก.
โสมพาแน็กสกัด  120 มก.
ใบแป๊ะก๊วยสกัด  114 มก.

ขนาดรับประทาน
วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร

วิธีเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิต่ำกว่า 25° ซ ห่างจากแสงแดด