Brand's

ข้าม

แชร์:

แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์แบรนด์

แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น

ผลิตจากเห็ดหายาก เห็นหลินจือ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคาระห์ ถ้าแช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เหมาะสำหรับคนกินเจ และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อวันนี้และวันข้างหน้า

ส่วนประกอบ
เห็ดหอม                        1.82 มก.
เห็ดไมตาเกะสกัด               0.18 ก.
เห็ดยามาบูชิตาเกะสกัด         0.06 ก.
เห็ดหลินจือสกัด                0.003 ก.
ถั่งเฉ้าสกัด                     0.16 ก.

บริวเวอร์ยีสต์ 0.167 มก. (เทียบเท่าเบต้า กลูแคน 
125 มิลลิกรัม)

วิตามิน บี 1 (ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ 0.420 มก.) 0.375 มก.
วิตามิน บี 6 (ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ 0.61 มก.) 0.5 มก.
วิตามิน บี 12  0.5 มคก.
วิตามิน ซี (โซเดียมแอสคอร์เบต 33.75 มก.) 30 มก.