Brand's

ข้าม

แชร์:

แบรนด์รังนกแท้สำเร็จรูปผสมโสมสูตรไม่มีน้ำตาล

ผลิตภัณฑ์แบรนด์

แบรนด์รังนกแท้สำเร็จรูปผสมโสมสูตรไม่มีน้ำตาล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ผลิตจากรังนกแท้เกรดคุณภาพ และโสมสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย หวานอร่อยด้วยซอร์บิทอลจากธรรมชาติ ดื่มได้ในอุณหภูมิปกติ แช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อนสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมรังนกของคุณ เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

ส่วนประกอบ
รังนกแท้ (น้ำหนักแห้งก่อนต้ม) 1.4%
โสมสกัด 5%
ชิ้นโสมแห้ง 0.7%
ซอลบิทอล (ได้จากธรรมชาติ) 12%

>