Brand's

ข้าม

แชร์:

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถั่งเฉ้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถั่งเฉ้า


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ศาสตร์ ตะวันออกเชื่อในสมดุลของธาตุองค์ประกอบพื้นฐานในร่างกาย นั่นคือ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง ซึ่งสมุนไพรเป็นหนึ่งในหัวใจของการดูแลแบบศาสตร์ตะวันออก    แบรนด์จึงได้ศึกษาสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรตะวันออกในธรรมชาติมีมากกว่า 1,000 ชนิด พร้อมคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ เช่น โสม ถั่งเฉ้า ตังกุย และใบแป๊ะก๊วย เป็นต้น พร้อมผสมผสานคุณประโยชน์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดจนได้เป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดผสม ถั่งเฉ้า

แบรนด์ซุปไก่สกัด

ผ่านกระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของแบรนด์ ทำให้ได้ซุปไก่สกัดที่มีความเข้มข้น และย่อยง่าย

ถั่งเฉ้า

แบรนด์คัดสรรถั่งเฉ้าสมุนไพรหายาก ซึ่งมีต้นกำเนิดสายพันธุ์จากที่ราบสูงธิเบต มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 18O C – 19OC  สูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ถั่งเฉ้าเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ที่สุด

ผสานสมุนไพรสกัดนานาชนิด
เสกตี่ ปักคี เง็กตี่ กำเช่า ซึ่งล้วนแต่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน
อีกหนึ่งของการดูแลด้วยคุณประโยชน์ที่มากขึ้นจากสมุนไพรตะวันออก

*ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส และไม่เจือสีสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มรสชาติ ควรแช่เย็นก่อนดื่ม และควรดื่มทันทีหลังจากเปิดฝา