Brand's

ข้าม

แชร์:

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุย

ผลิตภัณฑ์แบรนด์

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุย


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ศาสตร์ ตะวันออกเชื่อในสมดุลของธาตุองค์ประกอบพื้นฐานในร่างกาย นั่นคือ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง ซึ่งสมุนไพรเป็นหนึ่งในหัวใจของการดูแลแบบศาสตร์ตะวันออก    แบรนด์จึงได้ศึกษาสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรตะวันออกในธรรมชาติมีมากกว่า 1,000 ชนิด พร้อมคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ เช่น โสม ถั่งเฉ้า ตังกุย และใบแป๊ะก๊วย เป็นต้น พร้อมผสมผสานคุณประโยชน์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดจนได้เป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดผสม ตังกุย

แบรนด์ซุปไก่สกัด

ผ่านกระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของแบรนด์ ทำให้ได้ซุปไก่สกัดที่มี
ความเข้มข้น และย่อยง่าย

ตังกุย

แบรนด์คัดสรรตังกุยคุณภาพสูงจากมณฑลเสฉวนซึ่งตั้งอยู่บริเวณแถบตะวันตก
ของเทือกเขาหิมาลัยที่มีอากาศเย็นและชุ่มชื้น โดยมีความสูงจากน้ำทะเล
ที่ระดับ 1,800 – 3,300 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่และอุณหภูมิเหมาะสมต่อ
การเพาะปลูก

ผสานสมุนไพรสกัดนานาชนิด เสกตี่ ตักเซียม

ฮ่วย ซัว ฮกซิ้ง ชวงเกียง กำเช่า ซึ่งล้วนแต่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน อีกหนึ่งของกาดู แลด้วยคุณประโยชน์ที่มากขึ้นจากสมุนไพรตะวันออก

*ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส และไม่เจือสีสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มรสชาติ ควรแช่เย็นก่อนดื่ม และควรดื่มทันทีหลังจากเปิดฝา