Brand's

ข้าม

แชร์:

แบรนด์ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ

ผลิตภัณฑ์แบรนด์

แบรนด์ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์


เป็นที่นิยมกว่า 180 ปี ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดี ที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์นำมาผ่านกรรมวิธีในการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ ด้วยกระบวนการสกัดที่อุณหภูมิและความดันที่สูง รวมทั้งผ่านขั้นตอนในการแยกไขมันออก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้น และรองรับด้วยผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องกว่า 32 ฉบับจากหลายประเทศ ถ้าแช่เย็นหรืออุ่นให้ร้อน จะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

ส่วนประกอบ
ซุปไก่สกัด 99.7%