Brand's

ข้าม

แชร์:

ข่าวแบรนด์

BRAND'S® Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)“แบรนด์รังนกแท้” ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก และคุณภาพที่เชื่อถือได้ของแบรนด์รังนกแท้ที่คัดสรรเฉพาะรังนกแท้เกรดคุณภาพ แบรนด์เลือกสรรเฉพาะรังนกแท้เกรดคุณภาพจากธรรมชาติ มามอบให้กับผู้บริโภค โดยเป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ใช้เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR) ซึ่งเป็นโปรแกรมการตรวจหาสารเฉพาะในรังนก ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกว่า 157 ขั้นตอน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในแบรนด์รังนกแท้ทุกขวด

เครื่อง FTIR เป็นเทคนิคที่ใช้เป็นสำหรับการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสาร โดยใช้รังสีอินฟราเรดฉายผ่านไปที่วัตถุ เมื่อโมเลกุลของสารแต่ละชนิดจะดูดกลืนแสงอินฟราเรดในช่วงความถี่ที่มีค่าเฉพาะแตกต่างกันแล้ว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของพันธะ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกเป็นสเปกตรัมซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะตัวของสาร ที่เรียกว่า finger print ออกมา ถ้าสารสองชนิดมี finger print ที่เหมือนกันทุกประการ เป็นการการันตีได้ว่าสารสองตัวนี้จะเป็นชนิดเดียวกันแน่นอน จากคุณสมบัติในการตรวจสอบได้แม่นยำสูงนี้เอง เครื่อง FTIR จึงได้รับการยอมรับ และเชื่อถือกันอย่างกว้างขวางในการนำมาใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของอัญมณีและเพชรแท้ในปัจจุบัน 


     >