Brand's

ข้าม

แชร์:

ข่าวแบรนด์

แบรนด์ซุปไก่สกัดปลอดภัยจากไข้หวัดนก

แบรนด์ซุปไก่สกัดปลอดภัยจากไข้หวัดนก 
วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2548

ในภาวะการระบาดของไข้หวัดนก แบรนด์อยากให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์แบรนด์ทุกชนิด ได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สูตรดั้งเดิม, สูตรผสมสมุนไพร หรือแบรนด์เม็ด

เพราะ แบรนด์ใช้ไก่ที่สด ใหม่ ที่เลี้ยงในฟาร์มปิด ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องของอุณหภูมิ และการป้องกันจากการติดเชื้อจากภายนอก เพื่อให้ได้ไก่ที่มีคุณภาพ และปลอดจากฮอร์โมนเร่งโต

ทางแบรนด์ยังมีระบบการตรวจรับวัดตุดิบที่เข้มงวด เพื่อคัดเฉพาะไก่รุ่นที่แข็งแรง สุขภาพดี โดยปกติแล้วจะมีการสุ่มตรวจไก่ระหว่างเลี้ยงในช่วงอายุต่างๆ ซึ่งไก่ที่ใช้ในการผลิตแบรนด์ ต้องผ่านการรับรองโดยสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์

ผลิตภัณฑ์แบรนด์มีการผลิตในประเทศไทย, ไต้หวัน, มาเลเซีย และจีน โรงงานผลิตของเราได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการผลิตและความปลอดภัยระดับสากล เช่น ISO 9001:2000, GMP และ HACCP ผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออก ยังได้รับการอนุญาตในการนำเข้าจากองค์การอาหารและสุขภาพจากหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดาและประเทศในสหภาพยุโรป

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ยังยืนยันอีกว่าเชื้อไข้หวัดนกจะถูกทำลายเมื่อได้รับความร้อนตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป (ที่มา : WHO Avian influenza update 7, ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2547) โดยองค์การอนามัยโลกยังกล่าวย้ำถึงความสำคัญของสุขอนามัยที่ดีในการขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ รวมถึงการแนะนำให้ล้างมือทุกครั้งก่อน และหลังการสัมผัสกับวัตถุดิบ และทำการแยกไก่สดไม่ให้ปะปนกับส่วนที่ทำให้สุกแล้ว

ไก่รุ่นคุณภาพที่ได้จะถูกนำไปผ่านขบวนการสกัดเฉพาะของแบรนด์ ก่อนทำการสเตอริไลซ์ ที่ความร้อนสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงเพียงพอสำหรับการฆ่าเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายทุกชนิด อีกทั้ง แบรนด์ยังเป็นผู้นำในตลาดโซนเอเชียมามากกว่า 170 ปี จึงสามารถเชื่อมั่นใน คุณภาพและการผลิตของเรา

สุขภาพของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันแรกและพยายามอย่างสูงสุดเพื่อยืนยันว่าอาหารเสริมทุกชนิดของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 0-26509777 หรือ อีเมล์ Customer@cerebos.co.th


>